#szczepimy się w rybnickim Tenneco

Gdy, 4 maja 2021 roku został uruchomiony narodowy program szczepień przeciw Covid-19, Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o., jako jeden z pierwszych zakładów w kraju, przystąpiło do akcji.

We współpracy z podmiotem medycznym MEDCUBE Sp. z o.o. zorganizowano zaopatrzenie w szczepionki i załatwiono wszelkie formalności, aby jak najszybciej móc zadbać o bezpieczeństwo współpracowników rybnickiego i stanowickiego Tenneco oraz ich rodzin.

Dział BHP czuwał nad prawidłową organizacją całej akcji, co zaowocowało jej wzorowym przebiegiem i już w sobotę, 12 czerwca ochotnicy zaszczepili się pierwszą dawką w mobilnym punkcie szczepień znajdującym się na terenie naszego zakładu.

Na miejscu obecna była opieka medyczna, a pod namiotem rozstawionym przed budynkiem można było zmierzyć sobie temperaturę, usiąść i napić się wody.

W akcji wzięło udział łącznie 400 osób, za co wszystkim serdecznie dziękujemy, a na drugą dawkę szczepionki zapraszamy już 17 lipca!