Specjalista ds. Obsługi Klienta

Do naszego zakładu w Rybniku poszukujemy osoby na stanowisko Specjalista ds. Obsługi Klienta

 

Zadania:

  • Drukowanie faktur i specyfikacji do faktur (w przypadku eksportu)
  • Przygotowanie dokumentów do wysyłki wg wymagań klientów
  • Obsługa zamówień
  • Wprowadzanie i przetwarzanie zamówień klientów
  • Awizowanie dostaw do klientów
  • Telefoniczna i mailowa obsługa klienta
  • Prowadzenie korespondencji z klientem (z uwzględnieniem reklamacji)
  • Archiwizacja dokumentów związanych z zamówieniami klientów
  • Raportowanie do Działu Finansów planowanej sprzedaży
  • Rozliczanie zwrotów  klientów zagranicznych i polskich
  • Uczestnictwo i reprezentowanie Działu Obsługi Klienta w telekonferencjach i/lub spotkaniach dotyczących operacyjnych zagadnień związanych z pracą Działu
  • Obsługa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
  • Utrzymywanie porządku na podległym odcinku (5S)
  • Przestrzeganie procedur jakościowych obowiązujących w nadzorowanym obszarze
  • Współpraca z działem planowania i działem produkcyjnym w zakresie dostępności towaru
  • Tworzenie faktur
  • Raportowanie wskaźników z obszaru Działu Obsługi Klienta do Zarządu Tenneco w wymaganym zakresie
  • Raportowanie wyników dot. SZJ
  • Rzetelne wykonywanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zawartych w karcie obowiązków i uprawnień.

Wymagania:

  • Dobra znajomość j. angielskiego i/lub innego języka obcego.
  • Umiejętność obsługi komputera i programów użytkowych z pakietu MS Office, SAP R/3,    Lotus Notes
  • Wiedza z zakresu księgowości, poprawności wystawiania faktur oraz faktur korygujących
  • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów
  • Komunikatywność
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Wytrwałość i cierpliwość
  • Odporność na stres

Oferujemy:

  • Umowę na zastępstwo (ok. 18 miesięcy)
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Szkolenia
  • Dodatkowe benefity