Nasze działania w czasie pandemii

W obliczu pandemii, kierując się troską o bezpieczeństwo i zdrowie Współpracowników, ich Rodzin, dostawców i Klientów podjęliśmy szereg działań prewencyjnych, ukierunkowanych na zapobieganie zakażeniu COVID-19 oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa.

Obowiązujące zarządzenia dotyczą przestrzegania zasad higieny i dezynfekcji, utrzymywania bezpiecznej odległości oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia symptomów infekcji.

Wobec powyższego wprowadziliśmy następujące zasady bezpieczeństwa i ograniczenia:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa realizowany poprzez noszenie maseczek ochronnych,
  • obowiązek utrzymywania 2-metrowej odległości pomiędzy współpracownikami,
  • częste i dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekcja,
  • pomiar temperatury,
  • ograniczenie przemieszczania się pomiędzy halami produkcyjnymi,
  • ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniach socjalnych, takich jak szatnie, stołówki, itp.
  • zakaz odbywania podróży służbowych.

Żywimy nadzieję, że podejmowane działania skutecznie zmniejszą ryzyko zakażenia zarówno pracowników, jak i dostawców oraz naszych klientów.